Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

Wagenpark uitgebreid met 4 elektrische auto’s

18/03/2024

Wagenpark uitgebreid met 4 elektrische auto’s

Het groeiend personeelsbestand van Sint Oda én de verhuis van de hoofdzetel van Stijn vzw naar de Zorgmijn in Hasselt brengen steeds meer mobiliteitsvragen met zich mee. Bovendien waren onze eigen auto’s ook aan vervanging toe. Om in één beweging voor beide problemen een oplossing te bieden, heeft Sint Oda in samenwerking met Odapower CV een oplossing uitgewerkt: OdaPower kocht vier elektrische voertuigen aan die tegen een vergoeding ter beschikking gesteld worden aan Sint Oda voor verplaatsingen van personeel en bewoners. 

Sint Oda, zorgt CV Odapower ervoor dat Sint Oda goedkopere stroom kan aankopen waardoor Sint Oda goedkoop kan ‘tanken’. Odapower heeft door de extra inkomsten dan weer wat extra ruimte om bijkomende zaken binnen Sint Oda aan te bieden die zowel onze energiefactuur als onze ecologische voetafdruk doen dalen. De elektrische auto’s dienen ook als ‘rijdende batterijen’ om een stukje van de zonnestroom die anders als injectiestroom terug zou verkocht worden, bij ons te houden en te gebruiken als goedkope brandstof voor de elektrische auto’s. Samen met het afbouwen van ons bestaande oudere wagenpark dus een win/win voor iedereen.