Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

60 jaar Sint Oda: Het prille begin

18/03/2024

Het prille begin

Het begon allemaal in de jaren 50.

In 1952 werd Stijn geboren, zoontje van Gilbert en Mia Seresia–Oversteyns.

Stijn had een verstandelijke meervoudige beperking en overleed een jaar later.

Verschillende ouders met een kind met een beperking spraken Mia en Gilbert Seresia geregeld aan hoe moeilijk het wel niet was om hier in het noorden van Limburg gepaste ondersteuning, laat staan gepaste opvang, te vinden voor hun kind.
Ze konden wel terecht kilometers van hier, bijvoorbeeld in Wallonië, in grote mastodont-instellingen. De ouders mochten slechts 1 keer per maand op bezoek, vaak enkel achter glas. Jongens en meisjes zaten veelal apart en ze gingen van pyjama naar pyjama …

Het persoonlijk zware verlies en de noodkreet van plaatselijke ouders motiveerden de Seresia’s in 1964 om actie te ondernemen. De vzw Sint Oda werd op 21 april 1964 opgericht. 

Mia en Gilbert sepia 1.jpg

De bouw van een dorp

De eerste betrachting was om zoveel mogelijk financiële en morele steun te verzamelen via allerhande steunacties.
En zo konden in 1970 de eerste 120 kinderen opgenomen worden, ze zaten verdeeld over 12 paviljoenen die door een gemeenschappelijke gang verbonden waren.

Meteen werd de lat hoog gelegd met de volgende vooruitstrevende principes van het focuswonen:

 • opvang voor het leven
 • jongens en meisjes samen
 • leefgroepen van maximum 10 bewoners
 • overdag gewone kleren, ’s nachts een pyjama
 • 24 op 24, 7 op 7 is er bezoek mogelijk

In 1977 en 1978 kwamen er nog 2 gebouwen bij met respectievelijk 70 en 50 bewoners, zowel kinderen als volwassenen.

01-01-Oprichting 1966 - kopie.jpg

Meer dan enkel een bed

Ons dorpje groeide uit tot 240 bewoners!

Omdat alle kinderen in St.-Oda niet-schoolgaand zijn en omdat alle volwassenen niet in staat zijn om in een beschutte werkplaats te werken, moest het dienstencentrum zelf zijn dagbestedingsmogelijkheden uitbouwen. Er werd een eigen “schooltje” gebouwd (1977), een gebouw voor ergotherapie (1975), een eerste snoezelruimte (1982) en een zwembad met sporthal (1985).

In 1980 werd de dienst ambulante ondersteuning opgericht waarbij professionele ondersteuning aan huis kon geboden worden.

In 1985 organiseerde Sint Oda dagopvang voor kinderen wat even later werd uitgebreid met volwassenenopvang. Op die manier konden personen met een beperking thuiszorg combineren met een zinvolle dagbesteding.

Om het groeiend aantal activiteiten voor de bewoners een onderdak te bieden, werd op het einde van het terrein "Hoeve Stijn" gebouwd. Dit ‘bezigheidshuis’ werd gefinancierd met eigen middelen bekomen uit giften en sponsoring.

Met een erkenning van 240 personen in woonopvang en 34 in dagopvang, beantwoordden we ruimschoots aan de behoeften van Noord-Limburg. 

In St.-Oda waren, na 20 jaar, alle leefgroepen toe aan verbouwingen. De slaapzalen werden vervangen door individuele slaapkamers waar kon. De badkamers werden ruimer gemaakt en de keukens werden ruimere open keukens. 

De dagopvang 't Heultje werd georganiseerd in het eigen 'schoolgebouwtje' dat al vlug te klein bleek te zijn. Drie nieuwe leefgroepen werden dan met eigen middelen gebouwd, die in 1992 in gebruik werden genomen.

Voor de observatiegroep en de groepen met gedragsmoeilijke bewoners werden met eigen middelen 3 leefgroepen gebouwd (de Ster-groepen), die in 1998 in gebruik werden genomen.

Inclusie

Sommige van onze bewoners willen we de kans geven om mee te genieten van het bruisende leven in het centrum van een stad of dorp. Ook zij hebben deugd van de dagelijkse contacten met de plaatselijke bakker, slager of in de winkel om de hoek. Ook zij wandelen eens graag door de winkelstraat of over de markt om daarna uit te blazen op een terrasje rond het marktplein.
In 1988 startte het initiatief ‘inclusief wonen’ aarzelend in de nabijheid van Sint Oda in de Ballaststraat te Pelt.

In 1990 konden 8 bewoners verhuizen naar een huis in de Haag in Hamont-Achel en in 1997 nog 8 bewoners naar Haag 2, een huis aangebouwd aan Haag 1.

In 2008 en 2010 werden de buitenhuizen vervolledigd met de Adelberg in Lommel en de Vloeter in Pelt.

Als eerste vervangingsnieuwbouwproject openden de Heien in 2008. Acht fonkelnieuwe woningen met centraal een goed uitgeruste badkamer en keuken, met 2 livings en daarrond de individuele slaapkamers.

Zoals eerder vermeld moeten we zelf instaan voor het aanbieden van een zinvolle dagbesteding.

In 2010 konden we de gemeentelijke manege, vlak naast ons terrein en aangepast aan onze bewoners, in gebruik nemen.

In 2012 werd Sens-city, het activiteitencentrum gebouwd met eigen middelen, officieel geopend. 

IMG_0097.jpg

Jubileumjaar 2014! 

We vieren het 50-jarig bestaan van Sint Oda! 
 

Onze aller Mama Mia was op haar 90ste ons trots uithangbord zowel op tv in ‘Iedereen Beroemd’ als in het grote circus op het terrein. In het jubileumboek ‘Oda aan Stijn’ geeft auteur Gi Lagrain op voortreffelijke wijze weer waarvoor Sint Oda staat: een warme leefgemeenschap waar het goed is om te wonen en/of te werken.

In 2014 huldigen we ‘Infinitas’ in, een mooie herdenkingstuin waar we onze overleden bewoners op een waardige manier herdenken. 

De vervangingsnieuwbouw nam een hoge vlucht in 2019. Alle oude paviljoenen en huisjes zijn intussen afgebroken.

Met fierheid openen we ’t Meulke, de Schansen en de Wallen. Deze mooie gebouwen zijn gebouwd met de nieuwe moderne inzichten en kenmerken zich vooral door het ‘studio-wonen’. Alle individuele slaapkamers hebben ook een aangepaste badkamer.

Paul Salaets.jpg

We kunnen vaststellen dat we in de voorbije 50 à 60 jaar veel gebouwd en verbouwd hebben. Al onze bewoners en zorggebruikers hebben steeds kunnen genieten van aangepaste moderne voorzieningen om in te wonen. Bovendien kunnen we over activiteitenruimtes beschikken zowel binnen (Sens-city, zwembad, manege, sporthal, …) als buiten (een ruime en aangepaste fit-o-meter).

Metaforen als ‘precies een echt dorp’ of ‘het Center Parcs voor mensen met een beperking’ komen dan ook niet uit de lucht vallen. Ook qua visie blijven we oude gedegen waarden combineren met nieuwe inzichten.

Naast de evolutie van een eerder medisch-verzorgende insteek (jaren 60-70) naar een meer pedagogische aanpak (jaren 80-90) gaan we sinds de jaren 2000 voor het burgerschapsmodel waar de zorggebruiker centraal staat. Hij heeft de regie, hij heeft het zeggenschap, natuurlijk steeds in goed overleg met ons als zorgaanbieder.

In 2019 heeft Sint Oda de transitie gemaakt van een hiërarchische organisatie naar een platte organisatie waarin we vanuit vertrouwen en waardering meer beroep doen op de talenten en verantwoordelijkheid van eenieder.

 

 

Claudia.jpg

 

 

 

Op 60 jaar tijd is het dienstencentrum Sint Oda uitgebouwd tot een gereputeerde voorziening die flexibele ondersteuning biedt aan personen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking, vaak gepaard gaande met een bijkomende beperking in de vorm van een motorische (verlammingen), sensoriële (blind, doof), neurologische (epilepsie of karakteriële beperking (psychische en/ gedragsstoornis).

Voor deze ondersteuning kan de zorgvrager een beroep doen op:

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: beperkte ondersteuning bij een vermoeden van handicap;
 • Logeerfunctie: bijvoorbeeld bij vakantie van de ouders;
 • Mobiele ondersteuning: hulp bij de zorgvrager aan huis;
 • Ambulante ondersteuning: hulp en advies op locatie van de zorgverlener;
 • Dagbesteding en dagopvang (buiten de schooluren);
 • Nachtopvang of verblijf;
 • Een observatie-unit voor personen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking en een bijkomende extreme gedrags- en/of psychische problematiek (6 bedden).

Sint Oda speelde en speelt nog steeds een heel voorname rol in het ontstaan van Stijn vzw. De dynamiek die Sint Oda uitstraalt wordt overgedragen op de collega-dienstencentra. Waar ze aanvankelijk nog steun nodig hadden, groeien en bloeien ook zij uit naar op zich staande entiteiten.

Eva Boon.jpg

60 jaar Sint Oda staat voor:

 • Warme professionele vraaggestuurde kwaliteitsvolle zorg;
 • Toonaangevend, waarderend werkgeverschap geïnspireerd door het veerkrachtig leiderschap;
 • Innovatief, steeds op zoek naar vernieuwing in functie van onze zorggebruikers;
 • Een rijke geschiedenis van liefdevolle zorg en ondersteuning voor personen met een beperking;
 • Een continue evolutie en groei naar een inclusieve en participatieve leefgemeenschap;
 • Een voorbeeld van flexibiliteit, innovatie en vernieuwing in de sector van zorg en welzijn;
 • Een bron van inspiratie en samenwerking voor andere dienstencentra en voorzieningen;
 • Een baken van hoop en empowerment voor de zorggebruikers en hun families;
 • Een gemeenschap waar iedereen meetelt en waar iedereen zich thuis kan voelen.

Op naar de volgende 60 jaar van Sint Oda, vol uitdagingen, kansen en groei, en bovenal vol liefde, respect en inclusie voor iedereen die er deel van uitmaakt. Applaus voor alle medewerkers, vrijwilligers en partners die dit alles mogelijk maken!