Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Homepagina

SIT aan huis

SIT-aan-huis helpt met tijdelijke, concrete en praktische ondersteuning bij personen met een mentale beperking in een thuissituatie.

Wie zijn wij?

SIT is een initiatief van dienstencentrum Sint Oda, gegroeid vanuit de observatie-, diagnose- en behandelingsunit Ster 2. Zij bouwden jarenlang expertise op in het bieden van kwaliteitsvolle, vraaggestuurde zorg aan personen met de meest complexe problematieken.

logo sit aan huis.png

Wie kan bij ons terecht?

Een familie, gezin of een alleenstaande ouder die de zorg opneemt voor een persoon met een mentale beperking wanneer:

  • de draagkracht van het gezin ernstig onder druk staat
  • én er een complexe gedragsproblematiek aanwezig is

Wat bieden we?

SIT biedt concrete, praktische ondersteuning en expertise door kort maar intensief mee te draaien in het gezin met een zorgenkind met gedragsproblemen.

Er worden concrete tips gegeven en ingeoefend rond aanpak van gedrag. Eventueel kunnen eenvoudige aanpassingen in huis worden voorgesteld.

Nadat er een aanvraag wordt ingediend nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Nadien sturen wij een SIT-ondersteuner naar uw gezin. Hij/zij maakt concrete afspraken met u over het plan van aanpak.

Het traject wordt steeds afgerond met een terugkoppelingsmoment.

Onze hulp nodig?

Voor meer informatie kan je terecht bij projectleider peter.heylen@oda.stijn.be.

Aanmeldingen kan je doen, door een mail te sturen naar SIT@oda.stijn.be of te bellen naar 0471 01 69 16.

Wat zijn de kosten?

Wanneer je recht hebt op RTH-punten (en dus geen PAB/PVB budget hebt of geen gebruik maakt van een MFC), wordt de dagbijdrage voor RTH Mobiele Begeleiding aangerekend (in 2023 is dit €6,27. Deze kan geïndexeerd worden).

Kan je geen beroep doen op RTH-punten en word je aangemeld via Ligant (netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Limburg voor kinderen en jongeren), gelden er andere voorwaarden en bespreken we (of Ligant) dit verder met jullie.

Wat is ons werkingsgebied?

Vlaanderen met een sterke voorkeur voor provincie Limburg of omstreken.