Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Vragen?

Hoe betaal ik mijn zorg?

Hoe betaal ik mijn zorg?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je zorg te betalen.

Goedkeuring integrale jeugdhulp 

Wil je van Sint Oda ondersteuning krijgen als minderjarige, dan heb je een jeugdhulpbeslissing nodig van de intersectorale toegangspoort van het Agentschap jongerenwelzijn. 
Daarnaast betaal je een eigen bijdrage aan de voorziening voor de kosten van woonbijdrage, maaltijden, activiteiten … Deze kosten betaal je maandelijks. 

Persoonsvolgend budget 

Wanneer je beschikt over een persoonsvolgend budget, kan je hiermee zorg aankopen bij een vergunde zorgaanbieder. Als multifunctioneel dienstencentrum hebben we zo een vergunning op zak. Je bent niet beperkt tot 8 punten zoals bij RTH, maar tot de hoogte van je budget. Wanneer je zorg aankoopt, moet je rekening houden met 2 kosten: 

  • De personeelskosten 

    Het personeelsvolgend budget van het VAPH kan gebruikt worden om de personeelskosten te betalen. Heb je een budget in punten (voucher), dan betaalt het VAPH rechtstreeks aan Sint Oda. Heb je een budget in cash, dan stort het VAPH dit op de rekening van de cliënt. Sint Oda maakt dan een maandelijkse factuur op voor de personeelskosten. 
     
  • De woon- en leefkosten

    Dit betreft de kosten voor een kamer, elektriciteitsverbruik, verwarming, de maaltijden, de was … Vooraleer je een overeenkomst met Sint Oda afsluit, krijg je een gedetailleerd overzicht van de woon- en leefkosten. Die betaal je maandelijks. Deze kosten mag je niet met jouw persoonsvolgend budget betalen, maar moeten betaald worden met je tegemoetkoming.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

Daarnaast kan je gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten van Sint Oda. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is er voor je als je niet beschikt over een budget. Er is geen inschrijving nodig bij het VAPH, maar je kan wel gebruik maken van een kortdurende ondersteuning. RTH heeft als doel de cliënt en zijn familie te ondersteunen, zodat je zolang mogelijk kan blijven (samen)leven in je eigen omgeving. De combinatie aan gebruik mag niet meer dan 8 punten bedragen. Met deze 8 punten kan je het volgend aanbod in aantal krijgen. 
 

Functie Puntenwaarde Max. aantal begeleidingen 
Mobiele begeleiding0.228 punten : 0.22 = 36 
Ambulante begeleiding 0.1558 punten : 0.155 = 51 
Dagopvang0.0878 punten : 0.087 = 91 
Verblijf 0.138 punten : 0.13 = 61 


Eigen middelen 

Via eigen middelen is het in bepaalde gevallen mogelijk om rechtstreeks een overeenkomst te sluiten tussen de cliënt en de voorziening, los van het VAPH.