Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

Project SIT

Sint Oda (Stijn vzw), start het SIT (Support & InterventieTeam) op voor tijdelijke begeleiding en ondersteuning van complexe zorgvragen en het versterken van de draagkracht van begeleiding.

28/01/2022

Zorgvragen worden steeds complexer en deze vragen hebben niet enkel betrekking op de zorggebruikers, maar komen ook uit hun omgeving. 

 

Om een antwoord te bieden op dit maatschappelijk probleem, wil Sint Oda op projectmatige wijze een Support & InterventieTeam oprichten. Dit vanuit de jarenlange expertise in het bieden van kwaliteitsvolle, vraaggestuurde zorg vanuit de observatie-, diagnose- en behandelingsunit Ster 2.

Het SIT zal ingezet worden bij complexe zorgvragen, gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking in combinatie met problemen aangaande de draagkracht van een begeleidend team en /of het draagvlak van de voorziening.

We beogen met het SIT zorggebruikers, collega’s en organisaties langdurig te ondersteunen in vastgelopen situaties. Het team zal met deskundige begeleiders snelle hulp en ondersteuning bieden in deze situaties. Daarnaast zal het ook inzetten op opleiding ‘on the floor’ om het hulpvragende team te versterken en van de nodige ‘tools’ te voorzien opdat zij in een latere fase de zorg zelf verder kunnen voortzetten.

Voor meer informatie kan je terecht bij projectleider peter.heylen@oda.stijn.be
Aanmeldingen: SIT@oda.stijn.be