Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

Dagopvang 't Heultje start voorzichtig weer op

25/05/2020
Medio maart sloot dagopvang 't Heultje noodgedwongen de deuren omwille van het coronavirus. Ouders werden gevraagd om hun kinderen thuis op te vangen. Geen evidente maatregel, maar wel noodzakelijk om COVID-19 buiten onze voorziening te kunnen houden. Vanaf maandag 25/5 start  dagopvang ’t Heultje geleidelijk aan terug op. Niet op volle krachten, maar wel stilaan met beperkte capaciteit en het strikt in acht nemen van de hygiënische beschermingsmaatregelen.

 

De opvang van deze cliënten die ’s avonds terug naar huis keren (= dagopvang), blijft strikt gescheiden van de opvang en ondersteuning van cliënten die residentieel worden opgevangen (=woonopvang).

Zorggebruikers die normaal in dagopvang zijn in een woonleefgroep, kunnen indien geïndiceerd ook terecht op ’t Heultje voor dagopvang.

Principes

 • Dagopvang is enkel mogelijk wanneer de zorggebruiker of iemand van het inwonende netwerk géén COVID19-symptomen (o.a. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de borstkast, geur- of smaakverlies, koorts, keelpijn, spierpijn, buikloop,…) vertoont en niet besmet is.
   
 • Opvolging temperatuur: we vragen aan ouders om hun kind iedere ochtend te temperaturen. Bij verhoogde temperatuur kan de zorggebruiker niet naar de dagopvang komen. 1 x per dag meten we de temperatuur van zorggebruikers in de dagopvang. Bij temperatuursverhoging worden de ouders onmiddellijk gebeld om hun kind te komen halen.
   
 • We vragen aan ouders om iedere week een document in te vullen waarin ze verklaren dat hun kind en de andere gezinsleden de laatste 14 dagen symptoomvrij waren en de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. De ouder breng dit document wekelijks ondertekend mee bij de eerste dagopvang van de week.
   
 • De zorg in de dagopvang is exclusief. Zorggebruikers in de dagopvang mogen niet tegelijkertijd deelnemen aan andere vormen van collectieve dagondersteuning (bv. school, andere dagopvang).
   
 • Preventie- en beschermingsmaatregelen* worden strikt nageleefd.
   
 • Het max. aantal zorggebruikers is afhankelijk van:
  o de beschikbare ruimte en het inzetbare personeel
  o de mogelijkheden en beperkingen van de zorggebruikers
   
 • Er wordt gewerkt met bubbels: Heultje ABC (bubbel 1) en Heultje DE (bubbel 2) die strikt van elkaar gescheiden blijven.
   
 • Ouders staan zelf in voor het vervoer (indien zij beschikken over aangepast vervoermiddel). Is dat niet het geval, dan kan busvervoer onder bepaalde voorwaarden.

Activiteiten

 • Er worden geen bubbel-overstijgende activiteiten georganiseerd. Enkel groepsactiviteiten binnen de eigen bubbel kunnen doorgaan mits voldoende afstand!
 • Activiteiten mogen enkel plaatsvinden in ‘zone Heultje’. Dus gebruik van andere accommodaties zoals Sens-city, de werkhoek, het zwembad enz. is niet toegestaan.
 • Er mag geen eten bereid worden samen met zorggebruikers. De activiteit ‘koken’ zal dus niet kunnen plaatsvinden. Maaltijden worden wel opnieuw aangeboden zoals voorheen.

Brengen en halen

 • Eén ouder brengt en haalt. (Andere personen wachten in de auto). Wanneer je bij aankomst op de parking ziet dat de begeleider op dat moment bezig is met de ontvangst of het vertrek van een andere zorggebruiker, wacht dan even in de auto totdat de begeleider een signaal geeft. Op die manier garanderen we steeds voldoende spreiding van mensen en bewaren we afstand.
   
 • Ouders betreden het gebouw van ’t Heultje niet. De begeleider wacht ’s ochtends en in de namiddag/’s avonds de ouder buiten op.
   
 • Er wordt om veiligheidsredenen niet met heen- en weerschriftjes gewerkt. Toelichting gebeurt mondeling tijdens de overdracht of via de telefoon/mail. (verzoek om nieuwe medicatie toe te dienen dient wel schriftelijk te gebeuren)
   
 • Ouders parkeren op volgende locaties:
  De ouders van Bubbel 1 rijden naar ’t Heultje via de Kapelstraat
  De ouders van Heultje AB parkeren aan de rechterzijde van de fietsenstalling.
  De ouders van Heultje C parkeren aan de linkerzijde van de fietsenstalling. 

  De ouders van Bubbel 2 rijden naar ’t Heultje via de Losweg
  De ouders van Heultje D parkeren op de parking aan de voorzijde van ’t Heultje.
  De ouders van Heultje E parkeren ter hoogte van het terras van Heultje E.

 

 • Basisprincipes preventie- en beschermingsmaatregelen
 • Pas social distancing toe (afstand 1.5 m)
 • Draag een mond-neusmasker (verplicht en zelf mee te brengen)
 • Heb aandacht voor hand- en respiratoire hygiëne
 • Neem telkens de kortste weg richting gebouw/wagen