Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Nieuws

Algemeen directeur zet stap opzij

08/05/2020
Drie jaar geleden nam Lut Smeets als algemeen directeur de fakkel over van directeur Gi Lagrain. In al die tijd professionaliseerde zij de organisatie en sleutelde ze aan de interne structuur. Met pijn in het hart kondigt ze om persoonlijke redenen haar afscheid aan en laat zij de organisatie over in de goede handen van haar drie onderdirecteurs. Dit driemanschap bekommert zich voortaan om de dagelijkse werking.


Lut Smeets kwam aan boord in januari 2017, toen de zorg- en welzijnssector aan de vooravond van een heuse evolutie stond. De introductie van de persoonsvolgende financiering (PVF) in 2017 vroeg om een slagkrachtigere organisatie om nog beter aan de veranderende zorgnoden tegemoet te komen. 

Triumviraat verzekert de werking


De organisatie werd gekanteld naar kleine woonbuurten met mutidisciplinaire, zelfsturende teams om de zorggebruikers nog beter te omringen. Er werd aan de interne structuur gesleuteld en het toenmalige uitgebreide directieteam werd teruggebracht naar een wendbaar, dynamisch team van drie onderdirecteuren: Stijn Paesmans als directeur Zorgondersteuning, Waut Nickmans als directeur Zorg en Leen Hulshagen als directeur Innovatie. Zij zullen als triumviraat voortaan de dagelijkse werking waarborgen.

“We bedanken Lut voor haar inzet van de laatste jaren”, aldus Paul Caes, directeur-coördinator van de koepelorganisatie vzw Stijn waarvan Sint Oda deel uitmaakt. “Lut heeft op korte tijd veel gerealiseerd en Sint Oda op de juiste weg naar de toekomst gezet. Deze ingeslagen weg zal nu verder worden bewandeld. We gaan in goede verstandhouding uiteen.”