Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Kalender

Symposium 12/03 'Droom verder, wij waken...'

12/03/2020 09:00 09:00 uur 90 euro (vzw Stijn - organisaties en verwanten zorggebruikers) - 120 euro (anderen) Pelt
Op 12 maart organiseert onze nachtdienst het symposium 'Droom verder, wij waken...'. Een bijzonder boeiende dag waarin je te weten komt hoe je als zorgprofessional of naastbetrokkene optimale zorg kunt verlenen tijdens de nacht.
Inschrijven is niet meer mogelijk, maar je kan hier wel het programma terugvinden:

 

PROGRAMMA 

9.00 u. - 9.30 u.:  Ontvangst en onthaal met koffie

9.30 u. :  Welkomstwoordje door directie Sint Oda     

9.40 u. :                       

  • Inleidend filmpje over bioritme ‘24 hours in a day’ door nachtdienst Sint Oda
  • Lezing ‘Bioritme’ door dr. Annelies Smits, arts voor personen met een verstandelijke beperking en somnoloog in Sein, Expertisecentrum voor Epilepsie en Slaapgeneeskunde
     

10.00 u. - 10.20 u.:      ‘Toelichting Actiwatch-onderzoek op Sint Oda’ door Ben Schouten, coördinator wetenschappelijk onderzoek voor vzw Stijn

10.20 u. - 10.50 u.:     ‘Droom verder … wij waken’: onze visie op nachtwerk door Monique Berckmans, hoofdbegeleider nachtdienst en nachtbegeleiders

10.50 u. - 11.50 u.:     ‘Slaapproblemen en medische aandoeningen’ door dr. A. Smits. Welke medische aandoeningen hebben een invloed op de slaap? Komen die vaak voor bij personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking? Zijn er specifieke syndromen waarbij slaapproblemen meer voorkomen? 

11.50 u. - 12.10 u.:    ‘Ervaring van een ouder’ door Sofie Vander Vennet, mama van Sébastien, bewoner Schans 5

12.10 u. - 14.00 u.:    Lunch en bezoek aan beurs

14.00 u. - 16.00 u.:    Themasessies

  • ‘Akoestische - en camerabewaking’ door nachtbegeleiders
  • ‘Actiwatch en casussen’ door nachtbegeleiders
  • ‘Vrijheidsbeperking of zorg op maat?’ door psycho-pedagogische dienst en nachtbegeleider
  • ‘Optimaliseren van de biologische klok dankzij de ‘Open Ceilings’ door Davy Lakomy, coördinator Sens-city Sint Oda
  • ‘Comfortabel en ontspannen slapen’ door kinesitherapeuten Sint Oda en nachtbegeleiding
  • ‘Tips & Tools’ door dr. A. Smits

16.00 - 16.30 u.:  Afsluitende receptie

 

Iedere deelnemer kan twee infosessies naar keuze volgen:

 

Akoestische- en camerabewaking

Door gebruik te maken van een akoestisch bewakingssysteem observeren we ’s nachts 200 bewoners op Sint Oda. Op elke slaapkamer worden geluiden geregistreerd die ons een indicatie geven wat er zich afspeelt. Hierdoor kunnen we indien nodig tijdig ingrijpen. Tevens is er de mogelijkheid tot cameraobservatie wat ons een visueel (in-)zicht geeft op de gedragingen van onze bewoners. Deze werkwijze is voor ons een meerwaarde in de omgang en nachtzorg voor onze bewoners.

Actiwatch en casussen

Het bewaken en bevorderen van de slaapkwaliteit is één van de belangrijke doelstellingen ’s nachts. Het slaaponderzoek met de Actiwatch neemt hierin een grote plaats in. Zo verkrijgen we bijkomende informatie over het slaapgedrag van de bewoners zonder hen te storen.

Vrijheidsbeperking of zorg op maat?

Ook ’s nachts worden we geconfronteerd met moeilijk gedrag en vrijheidsbeperkingen. Toch trachten we daar op een humane manier mee om te gaan. Aan de hand van onze visie en met voorbeelden uit de praktijk geven we jullie een kijk op onze werking.

Optimaliseren van de biologische klok dankzij de ‘Open Ceilings’

Veel bewoners met een ernstig meervoudige beperking liggen in bed, in een ligschelp, in de rolstoel of op een waterbed. Daardoor is hun blikveld vaak beperkt tot een plafond. Vaak is dat plafond weinig stimulerend. Ook de kwaliteit van het licht doorheen de dag is vaak vrij gelijkmatig. Daardoor raakt ook bij hen de dag- en nachtbeleving in de war. Het belang van daglicht voor onze biologische klok is niet te onderschatten. Net zoals de waarde van onze biologische klok voor onze algemene gezondheid. De ‘Open Ceilings’ kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Comfortabel en ontspannen slapen

Het is belangrijk dat bewoners een continue nachtrust hebben en zo weinig mogelijk gestoord worden bijvoorbeeld door wisselhoudingen. Voldoen de op maat gemaakte matrassen aan de nodige criteria of is er nood aan andere hulpmiddelen: een dynamische ligorthese, anti-decubitusmatras, alterneringsmatras, …?

Indien wisselhouding toch nodig is maken we gebruik van een glijzeil omwille van comfort voor bewoner en begeleider. We laten je zien hoe vlot en gemakkelijk een transfer in bed kan gaan.

Tips & Tools

Welke praktische tips en tools nemen we mee om de slaap te verbeteren? Een interactieve infosessie om een brug te slaan tussen inspirerende ideeën naar toepassingen in de praktijk.